• Annika Andersson

#marknadsföring - varför A- och B-testa annonser i sociala medier?

Många gånger får jag uppdraget att klippa kortversioner eller annonsversioner av de filmer jag producerar och det finns egentligen två anledningar till varför man gör det.


Den ena är för att man ska kunna dela filmen vidare i de kanaler som har en begränsning i hur långa filmer man får ladda upp eller att kanalerna har ett annat format, exempelvis stående eller liggande bild.


Men den andra anledningen till varför man kanske inte bara gör en version utan fler versioner med snarlikt budskap är för att ta reda på vad som mest lockar målgruppen. Man kan säga att man vill trimma annonsen för att se vilken som kommer först i mål.


Som exempel använder jag därför annonser jag klippte ihop till Gydja Consulting. Vi vill med de olika annonserna ta reda på vilken annons som ger bäst utfall dvs vilken annons dras målgruppen mest till.


Här kan du se tre olika kortversioner jag klippte ihop från den längre filmen👇
Filmerna är gjorda för publicering och annonsering och det är inläggstexten som ska slussa tittaren vidare till den längre versionen och till hemsidan med mer information.


Vi vill alltså med de olika versionerna ha svar på frågan "Vilket startklipp ger bäst utfall i antal klick?" för att sedan lägga våra pengar på vinnaren i den fortsatta marknadsföringen.


Nyfiken på den långa varianten? Den kan du se den här!