• Annika Andersson

Informationsfilm för Yrkesakademin

I den här filmen får du träffa Emelie som läser till Bygglovshandläggare. Filmens målgrupp är de som är nyfikna på att börja läsa Yrkesakademins distanskurser och syftet är att informera om både för- och nackdelar med att läsa på distans.Yrkesakademin vill med filmen berätta vilka möjligheter man har när man studerar på distans och samtidigt förmedla att det är just heltidsstudier och inget man gör en kvart om dagen.


Vi valde därför att filma Emelie eftersom hon redan läser på distans och vet hur det är. Förutom att Emelie är i målgruppen så ger det också extra trovärdighet att höra informationen från henne istället för exempelvis en lärare eller handledare.


Vi valde också att filma i vloggform dvs att Emelie pratar direkt in i kameran och vi får följa med henne under dagen när hon berättar om sina studier. Det ger ett mer levande intryck än att filma henne i en intervjusituation.


Till den här filmen skrev jag även manus så vi var säkra på att få med all information och för att både skapa och hålla ihop tidslinjen i filmen. Inför manuset gjorde jag en förintervju så att vi var säkra på att det som sägs i filmen är korrekt och efter Emelies egna ord.


Filmen spelades in under en heldag och klipptes därefter ihop efter manus.


För mer information om Yrkes Akademin besök https://ya.se