• Annika Andersson

Filmade intervjuer

Här kommer några intervjuer jag och Carin Söder på Ordhuset gjorde för Vadsbogymnasiet i Mariestad.

Till intervjuerna hör även varsin kortversion på 20 sekunder som man kan använda för annonsering på exempelvis Facebook.