policy för hantering av personuppgifter och cookies

1. Allmänt

Genom att gå in på filmochmedia.se ("hemsidan") godkänner du villkoren i den här policyn för hantering av personuppgifter och cookies när du använder hemsidan och dess funktioner. För övriga tjänster på hemsidan gäller särskilda villkor.

Andersson Film & Media AB med org.nr. 559099-5279 ("vi", "vår", "oss", "företaget") ansvarar för hemsidan. För kontakt och frågor maila till kontakt@filmochmedia.se. För övriga uppgifter se hemsidan filmochmedia.se.

2. Cookies

Vi använder cookies på filmochmedia.se. En cookie eller kaka är en textfil som sparas på besökarens dator. En cookie kan vara antingen en sessionscookie eller en cookie som lagras under längre tid. När webbläsaren stängs ner försvinner sessionscookies medans en lagringscookie sparas. Den sparas för att besökaren ska kunna använda hemsidan och dess funktioner som exempelvis chatten eller våra formulär.

Cookies används för att göra användandet av hemsidan lättare och för att anpassa användandet efter användaren. Informationen som sparas innehåller ingen personlig information. 

Du kan via din webbläsare radera och stänga av möjlighet att lagra cookies i din dator. Det kan dock påverka vissa funktioner på hemsidan.

3. Personuppgifter

De personuppgifter vi behandlar är de som du själv väljer att lämna till oss. Det kan vara uppgifter du lämnar via våra kontakformulär, via chatten eller om du mailar eller ringer oss. De uppgifter du lämnar kommer vi att använda för att kunna hantera och svara på dina förfrågningar. Om du anmäler dig till nyhetsbrev kommer uppgifterna att användas i samband med hanteringen av utskick samt i marknadsföringssyfte.

Personuppgifterna kan komma att lämnas ut till tredje part i den omfattning som krävs för att uppfylla våra åtaganden gentemot dig i form av exempelvis utskick av nyhetsbrev och för att tillhandahålla chatten.

Som registrerad har du rätt att få information om vilka uppgifter vi sparat om dig samt få eventuellt felaktiga uppgifter rättade och bli begärd att bli raderad.

Andersson Film & Media AB är personuppgiftsansvarig och för frågor rörande hantering av personuppgifter och övriga begäranden enligt ovan ber vi dig kontakta kontakt@filmochmedia.se.

4. Immaterialrätt

Allt material på hemsidan, inklusive texter, bilder, varumärken samt design tillhör Andersson Film & Media AB, våra samarbetspartners eller kunder. All användning, utöver vad som krävs för att använda hemsidan, eller kopiering av dig som användare kräver Andersson Film & Media ABs skriftliga godkännande.

All användning i strid mot dessa villkor kan komma att resultera i rättsliga påföljder.

5. Ansvar

Andersson Film & Media AB tar inget ansvar för eller garanterar kvaliteten, funktionaliteten eller tillgängligheten på hemsidan eller dess innehåll. I de fall vi hänvisar till tredje part ansvarar vi inte heller för material eller innehåll på tredje parts hemsida.